säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Neurohoitajat ry.

Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Association of Neuroscience Nurses. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä FANN.

 

Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toimialueena koko Suomi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

  1. Neurokirurgisten ja neurologisten hoidon parissa työskentelevien ammattihenkilöiden yhteistyön edistäminen Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

  2. Neurokirurgisen ja neurologisen hoitotyön tutkimuksen edistäminen ja ammattihenkilöiden tietojen ja taitojen kehittäminen niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin.

Tarkoitukseksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • Julkaisee tiedotuslehteä
  • Järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia
  • Tukee aatteellisesti yhdistyksen jäseniä hoitotyön tutkimuksen kehittämisessä ja tieteellisten artikkeleiden julkaisemisessa.
  • Voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.
  • Järjestöihin liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen kokous.

 


Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.


Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, kun jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.


Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.