hallitus

 

  • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-10 muuta varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenensä.
  • Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
  • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
  • Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä (5) ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
  • Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä.
  • Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.