jäsenyys

 

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen.

 

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, kun jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

 

Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.