Fannilainen


Jäsenenä olet mukana

Neurokirurgisten ja neurologisten potilaiden hoidon parissa työskentelevien ammattihenkilöiden yhteistyön edistämisessä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

Neurokirurgisen ja neurologisen hoitotyön tutkimuksen edistämisessä ja ammattihenkilöiden tietojen ja taitojen kehittämisessä niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin.


Jäsenenä saat

  • Neurohoitajien julkaiseman lehden kaksi kertaa vuodessa
  • Pääset jäsensivuille
  • Pääset etuoikeutetuun hintaan Neurohoitajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin
  • Saat tukea yhdistyksen jäsenenä hoitotyön tutkimuksen kehittämisessä ja tieteellisten artikkeleiden julkaisemisessa
  • Voit anoa yhdistyksen apurahoja osallistuaksesi esim. kansainvälisiin kongresseihin
  • Olet mukana rautaisten ammattilaisten joukossa edistämässä neurohoitotyön osaamista